0948544432
0948544431
matus.kluz@gepvrty.sk
fedorco@gepvrty.sk
Novinky
Vŕtanie inžiniersko-geologických vrtov a vykonávanie penetračných skúšok
Potvrdené, v roku 2012 cena vodného zdražie o 5 % (viac sa dočítate v sekcii články)
Voda v 2013 opäť drahšia (viac v sekcii články)
Kontaktujte nás
Ak máte ľubovoľné pripomienky alebo si nás želáte kontaktovať, môžte tak urobiť pomocou tohto formulára.

Čerpacia skúška

Vyhodnotenie čerpacej skúšky za účelom navrhnutia maximálneho odberného množstva vody z vrtu, prípadne maximálnej vsakovacej kapacity vrtu. Možnosť odborne vyhodnotiť hydraulické parametre horninového prostredia pre špecifické účely.

Postup prác pri vykonávaní čerpacej skúšky

 

  1. príprava: dezinfekcia chlórovaním, príprava čerpadla, hadice, kábla, elektrocentrály, atď.
  2. zapustenie hladinomeru a zistenie aktuálnej hladiny podzemnej vody
  3. zapustenie čerpadla 
  4. čerpanie pri danej výdatnosti so súčasným sledovaním času a hladiny podzemnej vody – všetky údaje sa zapisujú 
  5. odber vzoriek na chemickú analýzu 

Odber vzoriek podzemnej vody za účelom rozboru v akreditovanom laboratóriu a jej vyhodnotenie podľa platnej legislatívy a POSÚDENIE NEZÁVADNOSTI vody z vrtu / studne.