0948544432
0948544431
matus.kluz@gepvrty.sk
fedorco@gepvrty.sk
Novinky
Vŕtanie inžiniersko-geologických vrtov a vykonávanie penetračných skúšok
Potvrdené, v roku 2012 cena vodného zdražie o 5 % (viac sa dočítate v sekcii články)
Voda v 2013 opäť drahšia (viac v sekcii články)
Kontaktujte nás
Ak máte ľubovoľné pripomienky alebo si nás želáte kontaktovať, môžte tak urobiť pomocou tohto formulára.

Prieskumný vrt

Realizujeme prieskumné vrty:

  • Hydrogeologické
  • Inžiniersko-geologické

Hydrogeologický vrt 

Sme spoločnosť zaoberajúca sa vykonávaním geologických prác s geologickým oprávnením MŽP SR pre hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia. Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami v oblasti hydrogeológie, ochrany, využívania a sanácie podzemných vôd. Vzhľadom na praktické skúsenosti a technologické vybavenie sme schopní vyvŕtať do hĺbky až 150 metrov.

 

Metódy vŕtania:

Vŕtanie „ponorným kladivom“ – jedna z najúčinnejších metód pri vŕtaní do skalných a poloskalných hornín vo všetkých hĺbkach. Celosvetovo overená nemecká technológia zaručuje rýchle a bezpečné vŕtanie aj v tých najhorších geologických podmienkach. Priemer vŕtania : 185 - 220 mm

Metóda vŕtania „trojlistým dlátom“ – je metóda používaná pri nespevnených a sypkých zeminách, kde sa vyžaduje rýchly postup a bezchybná prevádzka s efektívnym pažením. Používa sa pri prieniku cez pokryvné hliny. Priemer vŕtania: 185 – 220 mm

Metóda valivého dláta – táto metóda sa používa pri vŕtaní do polospevnených hornín a rozrušených pevných hornín. Táto metóda je zdĺhavejšia, ale dajú sa s ňou dosiahnúť väčšie hĺbky. Priemer vŕtania: 130 - 200 mm

Paženie – zabezpečuje vrt pred samovoľným zbortením vplyvom narastajúcich zemných tlakov. Naša firma využíva paženie podľa potreby teleskopicky až do hĺbky 60 metrov. Priemer paženia: 178 a 219 mm.

Výplach (s valivým dlátom) – používa sa v prípade vŕtania do nesúdržných hornín - piesky, íly, atď. Do väčších hĺbok využívame technológiu riadeného výplachu. Technológia je založená na riadenom výplachu špeciálnym polymérovým roztokom, ktorý je zdraviu neškodný a biologicky odbúrateľný. Roztok zamedzí svojou spevňovacou vlastnosťou na stenách vrtu zborteniu stien a dosiahnutiu väčších hĺbok pri vŕtaní.

 

Inžiniersko-geologický vrt

Realizujeme IG vrty pre posúdenie vhodnosti geologického prostredia pre zakladanie stavieb. Pre realizáciu IG prieskumu disponujeme troma technologickými možnosťami:

 

Vrtná súprava HVS 482

Rotačným vŕtaním „na jadro“ sme schopný odvŕtať valčeky o priemeroch 90 – 200 mm na základe ktorých sa dá posúdiť vhodné zakladanie stavby.

 

Vrtná súprava MRZB

Málorozmerná súprava špeciálne určená pre inžiniersko-geologický prieskum.

Technológia vŕtania je buď  príklepom (hydraulické kladivo), alebo baranom – vhodné na realizáciu penetračných skúšok.

 

Ručné vŕtanie

Realizované elektrickými kladivami. Vŕtanie „na jadro“ priemeru 60 cm. Maximálny dosah ručného vŕtania je cca 6 – 8 m.

Výhodné použiť v ťažko prístupnom teréne, kde sa iná technika nedostane.