0948544432
0948544431
matus.kluz@gepvrty.sk
fedorco@gepvrty.sk
Novinky
Vŕtanie inžiniersko-geologických vrtov a vykonávanie penetračných skúšok
Potvrdené, v roku 2012 cena vodného zdražie o 5 % (viac sa dočítate v sekcii články)
Voda v 2013 opäť drahšia (viac v sekcii články)
Kontaktujte nás
Ak máte ľubovoľné pripomienky alebo si nás želáte kontaktovať, môžte tak urobiť pomocou tohto formulára.

Vrtaná studňa

Voda je životne dôležitou surovinou. Naša firma si uvedomuje jej hodnotu, a preto pristupujeme ku každému zákazníkovi s osobitným zreteľom na jeho potreby. Kvalita vykonanej práce v spojení so špeciálnym dôrazom na ochranu životného prostredia sú súčasťou našej spoločenskej zodpovednosti voči prírode aj zákazníkom.

Počas vŕtania studne UVÍTAME PRÍTOMNOSŤ ZÁKAZNÍKA, nakoľko môže osobne sledovať postup prác. Po narazení na podzemnú vodu a na základe nárastu výdatnosti vŕtanej studne sa zákazník ROZHODNE o HĹBKE diela, od ktorej závisí aj konečná cena!

Rýchle vŕtanie – vzhľadom na použité technológie a zvládnuté vrtné postupy sme schopní realizovať vrt do 50 metrov v priebehu 1 až 2 dní, a to v prípade, ak sa nevyskytnú žiadne neočakávané komplikácie.

Postup:

1. Osobná obhliadka s možnosťou alternatívneho financovania (na základe osobného pohovoru). /ZADARMO/

2. Štúdium archívnej dokumentácie (realizované vrty + geologické mapy) za účelom vyhľadania a identifikácie zdrojov pitnej vody /ZADARMO/

3. Vypracovanie projektu vrtu

4. Vytýčenie vrtu

5. Vrtné práce spojené s kompletným vystrojením a náležitým obsypom vrtu.

 • Zabudované rúry: špecializovaná studňová výstroj PVC-U 140 mm s certifikátom zdravotnej bezchybnosti.

6. Hydrogeologická správa (resp. Projekt studne) s vyhodnotením skúšok a s návrhmi na ďalší postup pri využívaní vrtu / studne

7. Odber vzoriek podzemnej vody za účelom rozboru v akreditovanom laboratóriu a jej vyhodnotenie podľa platnej legislatívy a POSÚDENIE NEZÁVADNOSTI vody z vrtu / studne

 

Ďalšie služby

 • Prehlbovanie starších kopaných studní a starších vrtov s priemerom nad 200 mm.
 • Čistenie studne alebo vrtu od sedimentov čerpadlom, kompresorom, alebo metódou „Airlift“.
 • Vybudovanie vodárenskej šachty na studňu / vrt
 • Studňa „na kľúč“ (šachta, čerpacia technika aj s napojením)
 • Nákladná preprava v ťažkom teréne
 • Zapožičiame:
  • Čerpadlo na prvotné začerpanie studne
  • Po vzájomnej dohode ponúkame prenájom kompresorov aj s dovozom a odbornou obsluhou:  
   - Atlas Copco: pmax. = 24 bar
   - Ingersoll rand: pmax. = 12 bar